AFİŞLER • KARAKTER TASARIMI

DOĞU PRES

Pazarlama iletişimi kadar iç iletişimde önemli. Fabrika içinde verimliliğin artırılması, üretim alanında hataların azaltılması için Doğu Pres’e üretim, çevre, geri dönüşüm, verimlilik vb. konularda afiş tasarımları hazırlıyoruz. Periyodik aralıklarla afiş tasarımlarını yenileyerek görsel körlüğe engel oluyor, şirket içi aidiyetin artırılmasına katkı veriyoruz.

  • Doğu Pres
  • Otomotiv
  • Afiş Tasarımları & Karakter
  • Batuhan Demirbek
  • www.dogupres.com